Stovyklautojų treniruotės

Norint pasiekti nesvarumo būseną kosmose reikia aktyviai treniruotis. Vienas paprastesnių būdų to išmokti yra aukštai išsisupti supynėse.

Kosmonautai patraukė prie treniruočių įrenginio, tačiau pirmasis ten nuskubėjo Robotas Verteris. Vienas sau suposi ant supynių, niekam nedavė ir gudriai šypsojo.

aby.jpg

Nuliūdę kosmonautai patraukė ieškoti kito įrenginio. Vidury miško buvo aptikta panašios paskirties rankų darbo "tarzankė".

Fizrukas tikrina tarzankės patvarumą:

aci.jpg

Strielkai suptis nebaisu:

acd.jpg

Bet kosmonautų draugė Nikita net prisimerkusi iš baimės.

acf.jpg

Bijo ir Kamanė:

acm.jpg

Kosmonautas Bielka bando padaryti 360 laipsnių apsisukimą:

acp.jpg

Kosmonautų draugas Taikonautas visiškai susivyniojo:

acv.jpg

Robotui Verteriui net širdelę užėmė pamačius kaip kosmonautai supasi.

ack.jpg

"Tu gali!", – drąsino Ežiukas.

ach.jpg

Ežiuko padrąsintas, jis ryžosi

acz.jpg

Įrašykite komentarą